Badania lekarskie i psychologiczne kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Prawo

  • 1. Ustawa o broni i amunicji z 21.05.1999 r.(Dz.U.1999.53.549,Dz.U. 2004.52.525)
  • 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Dz.U. 2013 poz. 1715
  • 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 03.11.2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie lub posiadające licencję detektywa(Dz.U. 2011.251.1511)
  • 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 07.09. 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się, lub posiadających pozwolenie na broń (Dz.U.2000.79.898., Dz.U.2001.22.261, Dz.U. 2002.68.630)
  • 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 08.03.2002 w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego(Dz.U. 2002.26.263)
  • 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 07.02.2002 w sprawie badań warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego (Dz.U. 2002.12.117)
  • 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.08.2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych /miejskich(Dz. U. 2010.150.1012)
  • 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.02.2002 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2002.150.1246)
  • 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 08.09.2003 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz.U. 2003.158.1536)
  • 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.09.2011 r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (Dz.U. 2011.220.1310)

Dlaczego warto nam zaufać?

Wszystkie badania (psychologiczne, lekarskie, laboratoryjne) wykonujemy na miejscu, dzięki temu oszczędzają Państwo czas. Dedykowanymi dniami dla tych badań są wtorki i środy. Wówczas przyjmują u nas wszyscy specjaliści włącznie z psychiatrą. Mamy własne laboratorium, dlatego wyniki badać diagnostycznych otrzymują Państwo „od ręki”. Otrzymują Państwo wszystkie niezbędne orzeczenia (psychologiczne i lekarskie) w trakcie jednorazowej wizyty.