Badania lekarskie i psychologiczne kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Zakres

Kompleksowe badania lekarskie i psychologiczne:


Badania pracowników ochrony fizycznejBadania pracowników ochrony fizycznej
Kompleksowe badania psychologiczne i lekarskie osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. (Dz. U.2013.1715).

Aby wykonać wszystkie badania w trakcie jednej wizyty zadzwoń i umów termin pod numerem: 71 3390359; 735 970 700


Badania kierowców uprawnionych do przewozu wartości pieniężnychKierowców uprawnionych do przewozu wartości pieniężnych
Kompleksowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców uprawnionych do przewozu wartości pieniężnych
Zakres badań:

  • – Badanie poziomu cukru we krwi (należy być na czczo lub nic nie jeść min. 4 godz. przed badaniem)
  • – Badanie okulistyczne (należy zabrać ze sobą okulary lub szkła kontaktowe – dotyczy osób z wadą wzroku)
  • – Badanie neurologiczne
  • – Badanie psychotechniczne
  • – Badanie przez lekarza medycyny pracy uprawnionego do badań kierowców

Badania osób ubiegający się o wydanie lub posiadające licencję detektywaBadania osób ubiegających się o wydanie lub posiadające licencję detektywa
Kompleksowe badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie lub posiadające LICENCJĘ DETEKTYWA zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 03.11.2011 r. (Dz.U. 2011.251.1511).

Aby wykonać wszystkie badania w trakcie jednej wizyty zadzwoń i umów termin pod numerem: 71 3390359; 735 970 700


Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na brońBadania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
Kompleksowe badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się, lub posiadających POZWOLENIE NA BROŃ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 07.09. 2000 r. (Dz.U.2000.79.898., Dz.U.2001.22.261, Dz.U. 2002.68.630) ).

Aby wykonać wszystkie badania w trakcie jednej wizyty zadzwoń i umów termin pod numerem: 71 3390359; 735 970 700


Badania kandydatów do objęcia urzędu sędziegoBadania kandydatów do objęcia urzędu sędziego
Kompleksowe badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do OBJĘCIA URZĘDU SĘDZIEGO zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 08.03.2002 (Dz.U. 2002.26.263).

Aby wykonać wszystkie badania w trakcie jednej wizyty zadzwoń i umów termin pod numerem: 71 3390359; 735 970 700


Badania inspektorów transportu drogowegoBadania inspektorów transportu drogowego
Kompleksowe badania lekarskie i psychologiczne INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 07.02.2002 w sprawie badań warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego (Dz.U. 2002.12.117)

Aby wykonać wszystkie badania w trakcie jednej wizyty zadzwoń i umów termin pod numerem: 71 3390359; 735 970 700


Badania strażników miejskich i gminnychBadania strażników miejskich i gminnych
Kompleksowe badania STRAŻNIKÓW MIEJSKICH I GMINNYCH zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań Dz.U.04.205.2105 oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.08.2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych /miejskich (Dz. U. 2010.150.1012).

Aby wykonać wszystkie badania w trakcie jednej wizyty zadzwoń i umów termin pod numerem: 71 3390359; 735 970 700


Badania osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznejBadania osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Kompleksowe badania psychiatryczne i psychologiczne osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29.09.2011 r. (Dz.U. 2011.220.1310).

Aby wykonać wszystkie badania w trakcie jednej wizyty zadzwoń i umów termin pod numerem: 71 3390359; 735 970 700


Badania osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicjąBadania osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją

Kompleksowe badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22.02.2002 r. (Dz.U. 2002.150.1246) ).

Aby wykonać wszystkie badania w trakcie jednej wizyty zadzwoń i umów termin pod numerem: 71 3390359; 735 970 700

Kompleksowe badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 08.09.2003 r. (Dz.U. 2003.158.1536).

Aby wykonać wszystkie badania w trakcie jednej wizyty zadzwoń i umów termin pod numerem: 71 3390359; 735 970 700

Dlaczego warto nam zaufać?

Wszystkie badania (psychologiczne, lekarskie, laboratoryjne) wykonujemy na miejscu, dzięki temu oszczędzają Państwo czas. Dedykowanymi dniami dla tych badań są wtorki i środy. Wówczas przyjmują u nas wszyscy specjaliści włącznie z psychiatrą. Mamy własne laboratorium, dlatego wyniki badać diagnostycznych otrzymują Państwo „od ręki”. Otrzymują Państwo wszystkie niezbędne orzeczenia (psychologiczne i lekarskie) w trakcie jednorazowej wizyty.